Okiratszerkesztés/ellenjegyzés

Okiratszerkesztés során főként polgári jogi jogviszonyokkal, ingatlanokkal, valamint családi jogviszonyokkal kapcsolatos okiratokat, cégbejegyzési és –változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódó, munkaviszonnyal összefüggő okiratokat készítek.

Az ügyvédi törvény értelmében az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, valamint, hogy az okiratban megjelölt fél az iratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

Minderre tekintettel az ügyvéd által ellenjegyzés az okirat érdemi megtámadásának esélyét lényegesen lecsökkenti, mellyel a jogügylet biztonságát pedig egyértelműen növeli.

 

OTE3ZW