Ingatlan jog

E jogterületre vonatkozóan kiemelten az alábbi tevékenységek körében látok el megbízást:

  • Ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet.
  • Bérleti szerződések véleményezése, szerkesztése és ellenjegyzése.
  • Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti, használati, stb.) alapítása vagy megszüntetése tárgyában a jogi képviselet ellátása, okirat szerkesztése.
  • Közös tulajdont képező ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyekben való jogi képviselet ellátása.

 

NzZmNTc