Szakmai önéletrajz

Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, ahol 2010. évben szereztem meg jogi diplomámat. Felsőfokú tanulmányaim során érdeklődésem középpontjába a polgári jog, s annak egyes speciális területei kerültek. A jogi egyetem elvégzése mellett több mint 2 évig gyakornokként dolgoztam egy polgári és büntető ügyekkel egyaránt foglalkozó ügyvédi irodában.

Diplomaszerzésemet 3 év ügyvédjelölti időszak követte. Ügyvédjelölti munkám során elsősorban családjogi, kártérítési jogi, illetve cégjogi, ingatlanjogi ismereteket sajátítottam el, közreműködtem peres és peren kívüli eljárásokban egyaránt.

Egyéni ügyvédként is, a fentiekben felsorolt, főként a klasszikus polgári jog területéhez tartozó eljárásokban vállalok megbízást. Munkavégzésem során a szakmai felkészültségen és precizitáson túl a legfontosabb számomra a személyesség, s az ügyfeleimmel való bizalmi viszony kialakítása. Hitvallásom, hogy az ügyvéd az ügyfélnek partnere és szövetségese, s megbízható és naprakész szaktudásával mozdítja elő ügyfele érdekeinek érvényesülését. Felsőfokon beszélek angol nyelven.

ZmFkZGV